Kontakt

Dompek Pizza

Donášková služba

Adresa: Alexandra šindelára 4, 921 01 Piešťany
Tel.: 0910 307 167, 0917 612 814